Prævention er din kontrol over egen krop

Før der fandtes prævention var verden en ganske anden. Den manglende prævention gjorde at et samleje som regel også førte til graviditet. Præventionens indtog har frigjort os alle fra de tidligere tvang-kulturer, hvor kvinder blev handlet som dyr.

Historisk set har præventionen formet vores kultur

Det var det fra hvertfald oldtiden og frem meget vigtigt at man ikke kom til at gå i seng med den forkerte. Tænk bare barnet Jesus, som havde mor Maria, der skulle giftes med Josef, men som tilsyneladende blev gravid med en andens barn inden. Eftersom velfærdssamfundet dengang ikke fandtes, vil man normalt se at en mor der fik et barn med en mand hun ikke var gift med, ville have virkeligt dårlige vilkår. Barnet ville få titler som “uægte barn” og “horeunge”. De fleste mænd ønsker at opfostre deres egne børn, og derfor har det været meget svært for kvinder at kunne gifte sig, hvis de først havde et barn uden for ægteskab, og det var meget svært for kvinden og hendes familie at bekoste barnet, som var en stor økonomisk byrde – dengang som i dag.

 

Derfor har man i forskellige samfund set mange forskellige kulturelle foranstaltninger der sikrer at kvinderne i familien ikke skulle “falde i synd” og få barn uden for ægteskab. Kvinderne bliver nogle steder passet så meget på at de ikke må gå uden for en dør, uden ledsagelse, dette kan f.eks. ses i nogle af Islams kulturelle sfærer i dag. I gammel tid har man set det samme i de vestlige kulturer, hvor kvinders giftemål blev bestemt af familiens overhovedet, snarere end af kvinden selv. I visse dele af verden er dette stadig helt normalt. Det er derfor gentagne gange nævnt, som en af de vigtigste ting, at prævention er kvinders frigørelse fra undertrykkelse.

 

Med indtoget af præventionen er risikoen for uønsket graviditet faldet til få promille af den tidligere risiko, hvis præventionen bliver brugt korrekt. Derfor er grundlaget for den nævnte måde at opfatte kvinder som et af familiens vigtige problemfyldte ansvarsområder også skrumpet meget ind. Men ændringer i kulturer tager længere tid end de teknologiske landvindinger, og selvom vi i Europa har ændret vores kultur mange gange de sidste 100 år, er der kulturer som holder meget mere fast i deres essens. Derfor vil vi se disse kulturer som særligt kvinde-undertrykkende, da man uden noget logisk argument fastholder at kvinderne i familien er familiens ansvar, istedet for at kvinderne er deres eget ansvar. Før hen var der gode argumenter, men når den teknologiske udvikling fjerner argumenterne mister kulturen pludselig deres argumentations-grundlag, og i de tilfælde hvor man ikke tilpasser kulturen, bliver forholdende pludselig absurde for tilskuere.

Kondomer og prævention som frigjorde seksualiteten

Da præventionen først kom i form af kondomer, var udbredelsen og brugen af kondomerne meget lille. For 100 år siden var kondomer et tabu. Derfor var kondomer svære at få fat i, og ikke alle vidste at de eksisterede. Desuden var det mændende som skulle bruge kondomer. Den sande revolution kom først i 1960’erne hvor P-pillen blev opfundet, og hvor det pludselig var kvinden der kunne beskytte sin egen krop, istedet for manden der tog hensyn til hende ved at bruge kondom. Dette gav en revolution i tankegange og kulturer, hvor hippie-tiden både var konsekvensen, men også den kulturelle ændring der gjorde at prævention holdt op med at være tabu. Nu var sex og dermed prævention lige pludseligt noget man kunne tale meget åbent om. Kvinders seksualitet blev pludselig deres egen sag. De kunne styre hvem de ønskede at gå i seng med, uden at familien endte med at skulle betale prisen.

 

Den seksuelle revolution stoppede med opdagelsen af HIV, AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme. Pludselig skulle både mænd og kvinder passe på, med hvem de gik i seng. Kulturen har udviklet sig sådan siden, at vi er faldet tilbage på en mere traditionel opfattelse af hvordan vi behandler emnet sex, og det har gjort at det er svært at tale om kondomer, prævention og sex. Vi bør dog have alle muligheder for at kunne tale åbent om det, selvom det ligger i de unges natur, ikke at vil diskutere det med deres forældre. Men så brug i det mindste venner og veninder til at snakke om prævention.

kondomer giver både mænd og kvinder kontrol over deres eget liv

Idag er det faktisk mændene der skal der er lige så udsatte for uønsket graviditet som kvinderne. Mænd er i dag påtvunget børnebidrag af velfærdssamfundet, hvis de får barn med en kvinde de ikke vil leve sammen med. Kvinden har samtidig fået meget nemmere ved at klare sig, selvom hun skulle falde i ulykkelige omstændigheder. Derfor kan man faktisk sige at prævention i dag er i begges interesse, hvor det førhen var for kvindens skyld. Problemet er bare at de fleste mænd ikke tænker så langt, at de føler at det også er for deres skyld at I skal bruge kondomer. Men det er dét, for kondomer beskytter som det eneste både imod uønsket graviditet, og seksuelt overførte sygdomme, som i sagens natur ikke ønskes af hverken kvinden eller manden. De fleste mænd vil dog nok stadig mene at det mest er for kvindens skyld at I skal bruge kondomer.